Με τι θα ασχοληθούμε στην ενότητα αυτή (Διδασκαλία θεωρίας, γραμματική - συντακτικό, του σχολικού βιβλίου)
Εργασίες Κειμένων (Περίληψη-νόημα, σχολιασμός τίτλου & εικόνας, βιογραφία συγγραφέα, των κειμένων του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις - Ασκήσεις (Αιτιολόγηση - απάντηση των αντίστοιχων ερωτήσεων & ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις - Ασκήσεις του τετραδίου εργασιών (Αιτιολόγηση - απάντηση των αντίστοιχων ερωτήσεων & ασκήσεων του τετραδίου εργασιών)
Διαβάστε από το Ανθολόγιο (Ανάλυση κειμένων από την αντίστοιχη κατηγορία του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου - Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

 enlightened Όλες οι εργασίες διδάσκονται με ήχο και κίνηση 

, , , , , ,
  DEMO

Σχετικά Μαθήματα