Διερεύνηση (Διερεύνηση της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Διδασκαλία της θεωρίας (Διαδασκαλία της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Εφαρμογές & Αναστοχασμός (Εργασία από το βιβλίο του μαθητή)
Επαναληπτικές Ασκήσεις & Προβλήματα  (Σκεπτικό & αιτιολόγηση των επαναληπτικών ασκήσεων από το βιβλίο του μαθητή)
Ασκήσεις & Προβλήματα του τετραδίου εργασιών (Αιτιολόγηση - σκεπτικό των ασκήσεων & προβλημάτων του τετραδίου εργασιών)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου - Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

 enlightened Όλες οι εργασίες διδάσκονται με ήχο και κίνηση 

, , , ,
  DEMO

Σχετικά Μαθήματα