Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλία της της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Στάση για Εμπέδωση (Αιτιολόγηση - σκεπτικό των αντίστοιχων ερωτήσεων & ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Επέκταση - Εμβάθυνση (Αιτιολόγηση - σκεπτικό των αντίστοιχων ερωτήσεων & ασκήσεων του τετραδίου εργασιών)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου - Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

 enlightened Όλες οι εργασίες διδάσκονται με ήχο και κίνηση 

, , , , ,
  DEMO

Σχετικά Μαθήματα