Μετάφραση – Νόημα – Γλωσσικά σχόλια (Μετάφραση, νόημα & γλωσσικά σχόλια κειμένου)
Γραμματική - Συντακτικό (Γραμματική & συντακτικό του σχολικού βιβλίου)
Λεξιλογικά - Ετυμολογικά (Λεξιλογικά – ετυμολογικά του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις Κειμένου (Απαντήσεις στις αντίστοιχες ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Ασκήσεις  (Σκεπτικό των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου - Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

 enlightened Όλες οι εργασίες διδάσκονται με ήχο και κίνηση 

, , , , ,
  DEMO

Σχετικά Μαθήματα