Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλίας της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Δραστηριότητες (Αιτιολόγηση των δραστηριοτήτων του σχολικού βιβλίου)
Ασκήσεις & Προβλήματα (Σκεπτικό των ασκήσεων & προβλημάτων του σχολικού βιβλίου)
Δραστηριότητες για το σπίτι (Αιτιολόγηση των δραστηριοτήτων για το σπίτι του σχολικού βιβλίου)
Eπαναπηπτικές Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης (Αιτιολόγηση των ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Κεφαλαίου (Εργασίες εκτός βιβλίου - Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

 

 enlightened Όλες οι εργασίες διδάσκονται με ήχο και κίνηση 

, , , , , ,
  DEMO

Σχετικά Μαθήματα