Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλία της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις - Προβλήματα- Δραστηριότητες (Αιτιολόγηση των αντίστοιχων ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις - Προβλήματα- Δραστηριότητες για επανάληψη (Σκεπτικό των ερωτήσεων, προβλημάτων & δραστηριοτήτων επανάληψης του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου - Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

 enlightened Όλες οι εργασίες διδάσκονται με ήχο και κίνηση 

, , , , ,
  DEMO

Σχετικά Μαθήματα