Το e-du είναι ένα άριστο περιβάλλον μελέτης των μαθημάτων, καθώς τα πολυμέσα (κείμενο + εικόνα + ήχος + κίνηση + διαδραστικό περιβάλλον εκπαίδευσης) είναι ακριβώς αυτό που ταιριάζει στον τρόπο σκέψης του δυσλεκτικού μαθητή.

Στο δυσλεκτικό μαθητή ταιριάζει η προφορική διδασκαλία. Το e-du δίνει τη δυνατότητα επανάληψης της προφορικής διδασκαλίας  ή ακόμη διακοπής και συνέχισης της, μιας και ο εκπαιδευτής του είναι υπομονετικός και ακούραστος. Μην ξεχνάμε ότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης.

Το e-du μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο δυσλεκτικός μαθητής χωρίς τη μεσολάβηση του εκπαιδευτικού που ¨φοβάται¨. Να κάνει λάθη να ξαναδοκιμάσει να ανακαλύψει αυτό που επιδιώκει το εκπαιδευτικό περιβάλλον (διαδραστικότητα).

Η έννοια του λάθους "μπροστά" στο e-du έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από την έννοια του λάθους μπροστά στο δάσκαλο. Πρόκειται για εκπαίδευση μέσω λαθών. Επειδή το e-du δίνει την ευκαιρία για δεύτερη και τρίτη προσπάθεια, ο μαθητής αισθάνεται την υποχρέωση να απαντήσει εκ νέου χωρίς το φόβο της αποδοκιμασίας. Είναι η ιδανική λειτουργία για το δυσλεκτικό μαθητή.

Το e-du παραμένει στην ερώτηση που δόθηκε λαθεμένη απάντηση, εξηγώντας προφορικά το λόγο για τον οποίο είναι λάθος η προτίμησή του μαθητή δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία να απαντήσει εκ νέου. Αυτή η επιμονή του e-du αποτελεί ένα από τα σημαντικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του.

Το e-du αιτιολογεί προφορικά τις απαντήσεις του μαθητή ακόμη και όταν αυτές είναι σωστές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με επιπλέον προφορικές οδηγίες που συνοδεύουν κάθε μία ερώτηση ενθαρρύνουν τον δυσλεκτικό μαθητή. Παράλληλα τον επιβραβεύει με την άμεση βαθμολόγησή του, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τις προϋποθέσεις ώστε να νοιώθει ικανός στην κατάκτηση της γνώσης και όχι περιθωριοποιημένος.

Το e-du δεν προσβάλει, ούτε τιμωρεί τον μαθητή. Με το e-du ο μαθητής έχει συνείδηση ότι είναι περιβάλλον μελέτης, επομένως η λαθεμένη απάντηση δεν δημιουργεί κανενός είδους αρνητικές ψυχολογικές αντιδράσεις.

…οι συνεχείς βελτιώσεις και επιτυχίες μου, μού ανοίγουν το δρόμο να βελτιώσω την αυτο-εικόνα και την αυτοπεποίθησή μου και φυσικά τις επιδόσεις μου. Να ανανεώνω το ενδιαφέρον  μου για τη γνώση μέσα από τη αδιάκοπη ροή πληροφοριών και από πολλές εκπλήξεις. Η επαφή μου με το e-du είναι συνεχής και η σχέση με τα μαθήματά μου αποκτούν μία άλλη διάσταση.

- Δυσλεκτικοί μαθητές που διδάχθηκαν με το e-du είχαν καλύτερες επιδόσεις από μαθητές διδαχθέντες την ίδια ύλη, παραδοσιακά.
- Η διαφορά στην επίδοση είναι μεγαλύτερη σε μαθητές που μελετούν με το e-du από μικρή ηλικία (δημοτικό - γυμνάσιο) παρά σε μαθητές που αρχίζουν σε μεγαλύτερη ηλικία (λύκειο).