Φαίνονται 1 - 6 από 6

Ε' Δημοτικού - Γλώσσα

 • Τι θα διδαχθούμε στην ενότητα αυτή
 • Εργασίες Κειμένων
 • Ερωτήσεις - Ασκήσεις
 • Εργασίες από το Ανθολόγιο
 • Τετράδιο Εργασιών
 • Εκατοντάδες Quiz - Σύνδεσή τους με τη θεωρία
 • Επαναληπτικά τεστ προετοιμασίας διαγωνισμάτων
 • Διδασκαλία με ήχο και κίνηση
  DEMO

Ε' Δημοτικού - Μαθηματικά

 • Τι θα θυμηθούμε και τι θα μάθουμε
 • Δραστηριότητα - Ανακάλυψη
 • Εργασίες
 • Εργασίες του Τετραδίου Εργασιών
 • Επαναληπτικό
 • Εκατοντάδες Quiz - Σύνδεσή τους με τη θεωρία
 • Επαναληπτικά τεστ προετοιμασίας διαγωνισμάτων
 • Διδασκαλία με ήχο και κίνηση
  DEMO

Ε' Δημοτικού - Φυσικά

 • Τι πρέπει να γνωρίζω
 • Πειράματα και Εργασίες
 • Εργασίες για το σπίτι
 • Εκατοντάδες Quiz - Σύνδεσή τους με τη θεωρία
 • Επαναληπτικά τεστ προετοιμασίας διαγωνισμάτων
 • Διδασκαλία με ήχο και κίνηση
  DEMO

ΣΤ' Δημοτικού - Γλώσσα

 • Με τι θα ασχοληθούμε στην ενότητα αυτή
 • Εργασίες Κειμένων
 • Ερωτήσεις - Ασκήσεις
 • Εργασίες από το Ανθολόγιο
 • Τετράδιο Εργασιών
 • Εκατοντάδες Quiz - Σύνδεσή τους με τη θεωρία
 • Επαναληπτικά τεστ προετοιμασίας διαγωνισμάτων
 • Διδασκαλία με ήχο και κίνηση
  DEMO

ΣΤ' Δημοτικού - Μαθηματικά

 • Διδασκαλίας Θεωρίας
 • Θέματα για Διερεύνηση & Συζήτηση
 • Δραστηριότητες
 • Ερωτήσεις για Αυτοέλεγχο & Συζήτηση
 • Ασκήσεις & Προβλήματα (Τετράδιο εργασιών)
 • Εκατοντάδες Quiz - Σύνδεση με θεωρία
 • Επαναληπτικά τεστ προετοιμασίας διαγωνισμάτων
 • Διδασκαλία με ήχο και κίνηση
  DEMO

ΣΤ' Δημοτικού - Φυσικά

 • Τι πρέπει να γνωρίζω
 • Πειράματα και Εργασίες
 • Εργασίες για το σπίτι
 • Εκατοντάδες Quiz - Σύνδεσή τους με τη θεωρία
 • Επαναληπτικά τεστ προετοιμασίας διαγωνισμάτων
 • Διδασκαλία με ήχο και κίνηση
  DEMO