Μετατροπή του διαβάσματος από ανιαρή διαδικασία σε ευχάριστη ενασχόληση.


Σε μία εποχή που ο μαθητής ζει καθημερινά την εξέλιξη στην τεχνολογία  το διαδραστικό οπτικοακουστικό λογισμικό  e-du φιλοδοξεί:

 1. Να δώσει στο μαθητή νέες μεθόδους εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας.
 2. Να καταστήσει το διάβασμα από ανιαρή διαδικασία σε ευχάριστη ενασχόληση.
 3. Nα προκαλέσει την ενεργοποίηση του μαθητή.
 4. Να προωθήσει τη δημιουργική δράση.
 5. Να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Δεν είναι απλά υποστήριξη αλλά καθημερινός οδηγός μελέτης.


Η αδυναμία του μαθητή στην κατανόηση της θεωρίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη σωστή καθοδήγηση της μελέτης της. Το e-du χωρίζει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου σε θεματικές ενότητες (ερωτήσεις- απαντήσεις) και έτσι επιδιώκει:

 1. Να παραδώσει προφορικά και γραπτά τη θεωρία του σχολικού βιβλίου στον προσωπικό του χώρο.
 2. Να καθοδηγήσει το μαθητή στη σωστή καθημερινή μελέτη της θεωρίας.
 3. Να δημιουργήσει κίνητρα για τη μελέτη της θεωρίας. 
 4. Να αποφύγει διαδικασίες οδυνηρές και χρονοβόρες όπως η αποστήθιση.
 5. Να προετοιμάσει ευχάριστα το μαθητή για πρόχειρα και επίσημα διαγωνίσματα.


Διαδραστικό περιβάλλον μελέτης που επιτυγχάνει την τόνωση της αυτοπεποίθησης και την αύξηση της συμμετοχικότητας.


Η διδασκαλία της θεωρίας ολοκληρώνεται με πλήθος διαδραστικών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, για κάθε μία θεματική ενότητα, παράγραφο και κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου ξεχωριστά. Οι ερωτήσεις αυτές είναι σε δύο διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, επισημαίνουν, αιτιολογούν και διορθώνουν άμεσα τα λάθη του μαθητή  (διαδραστικότητα) δίνοντας παράλληλα και τη βαθμολογία του.
Έτσι το e-du επιτυγχάνει:

 1. Όξυνση της  αντίληψης και κρίσης του μαθητή.
 2. Τόνωση της αυτοπεποίθησης με την άμεση βαθμολόγησή του.
 3. Αύξηση της συμμετοχικότητας στο καθημερινό μάθημα.
 4. Δημιουργία κινήτρων για κατάκτηση της γνώσης.
 5. Έγκαιρη, έγκυρη και άμεση επισήμανση και διόρθωση των λαθών πριν το σχολείο.
 6. Τώρα το λάθος έχει αξία …. Εκπαιδεύει.

Το προτέρημα της διδασκαλίας με το e-du είναι η υπομονή. Πλήρη γραπτή και προφορική διδασκαλία όλων των ασκήσεων και εργασιών του σχολικού βιβλίου.


Η μικρή εμπειρία των μαθητών στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας σε συνάρτηση με τον περιορισμένο αριθμό ασκήσεων που προλαβαίνει να διδάξει ο εκπαιδευτικός στην τάξη έχουν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία πολλών μαθητών στην επίλυση των ασκήσεων. Τα γνωστά σε όλους «λυσάρια» σχολικά ή μη, επιδεινώνουν το πρόβλημα γιατί οδηγούν στην αντιγραφή και όχι στην τεκμηριωμένη γνώση για την επίλυση της άσκησης.
Το e-du περιέχει την γραπτή και προφορική διδασκαλία κάθε μιας από τις ασκήσεις και εργασίες του σχολικού βιβλίου ξεχωριστά, από έμπειρους και έγκριτους καθηγητές δίνοντας τη δυνατότητα για:

 1. Κατάκτηση της τεκμηριωμένης γνώσης για την επίλυση των ασκήσεων
 2. Πρόσβαση σε γραπτές σημειώσεις για την καλύτερη κατανόηση της επίλυσης.
 3. Προφορική διδασκαλία της μεθοδολογίας κάθε άσκησης από καθηγητή.
 4. Επανάληψη της προφορικής διδασκαλίας ή μέρους αυτής από το μαθητή.
 5. Προσαρμογή της προφορικής διδασκαλίας της άσκησης σύμφωνα με το βαθμό αφομοίωσης του μαθητή.
 6. Πλήρης ελευθερία χειρισμού από το μαθητή χωρίς αναστολές (ντροπή, δισταγμός, φόβος).

Τώρα ο μαθητής δεν αισθάνεται μόνος

 1. Ένα επιτελείο έμπειρων καθηγητών είναι πάντα στο πλευρό του μαθητή για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία συναντήσει κατά τη διάρκεια της καθημερινής του μελέτης.

Οι εξετάσεις

 1. Αναμφισβήτητα οι γραπτές εξετάσεις είναι για το μαθητή οι σημαντικότερες στιγμές της σχολικής χρονιάς. Στην προσπάθειά του αυτή τον καθοδηγεί ο οδηγός εξετάσεων. Μέσα από αυτόν και σε συνεργασία με τη μέθοδο, ο μαθητής αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χρόνο που διαθέτει στις εξετάσεις, επισημαίνοντάς του όλα τα σημαντικά στοιχεία της ύλης που έχει διδαχθεί. Ο οδηγός αυτός είναι δομημένος σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που έχει για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας.

Ιδιαίτερο μάθημα σε 24ωρη βάση με χαμηλό κόστος

 1. Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν σε μία μόνο σκέψη. Ότι το e-du δεν είναι  απλά μία μέθοδος μελέτης. Είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα ηλεκτρονικής μορφής σε 24ώρη βάση, ακόμη και στις αργίες, που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι μη πραγματοποιήσιμο γιατί το κόστος θα ήταν όχι απλά μεγάλο, αλλά δυσβάσταχτο.

Κέρδος χρόνου – Ποιότητα - Ταχύτητα

 1. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο μαθητής έχει καθημερινά ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα από ξένες γλώσσες ή άλλες δραστηριότητες. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τις πολλές ώρες που χρειάζεται για την υποστήριξή του στα σχολικά μαθήματα με τις κλασσικές μεθόδους, καταλαβαίνουμε ότι όχι απλά δεν του περισσεύει χρόνος για προσωπικές δραστηριότητες, αλλά ούτε και  για τη καθημερινή μελέτη. Το e-du δίνει την απάντηση και σε αυτό. Τώρα ο μαθητής έχει πάντα έναν καθηγητή δίπλα του την ώρα της μελέτης, αξιοποιώντας τον χρόνο μαζί του μόνο για τον εαυτό του, χωρίς να τον μοιράζεται με άλλους μαθητές, γεγονός που κάνει τη μελέτη ποιοτικότερη, ταχύτερη και το σημαντικότερο, δίνει το χρόνο για τη μελέτη και των υπολοίπων μαθημάτων, αλλά ακόμη και για τις προσωπικές δραστηριότητες του μαθητή.