Στο e-du είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που η μαγεία της τεχνολογίας από τη μια και η αγάπη για το παιδί από την άλλη μας οδήγησε στην ίδρυση του Ηλεκτρονικού Φροντιστηρίου Α.Ε. με σκοπό τη μελέτη και δημιουργία εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού για την πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η συνεχής παρουσία μας στον εκπαιδευτικό χώρο από το 1991 έως σήμερα οφείλεται στην εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν μαθητές και γονείς. Εσείς.

Πιστοί στις αρχές μας, τροφοδοτούμε αυτή την εμπιστοσύνη με την ποιότητα του έργου μας την αμεσότητα της παρεχόμενης γνώσης στο μαθητή, την ηθική και γνωσιακή υποστήριξή του με αξιόλογο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Κωνσταντίνος Μακρίδης

Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Μακρίδης

Γενικός Διευθυντής
Email: makridis@e-du.gr
Phone: 2310748751

Ιωάννης Σιάνδρης

Προγραμματιστής, Υπεύθυνος Ανάπτυξης

Ιωάννης Σιάνδρης

Προγραμματιστής, Υπεύθυνος Ανάπτυξης
Email: sytec@e-du.gr
Phone: 2310748751

Βασίλειος Τυμπανίδης

Φυσικομαθηματικός - Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Τμήματος

Βασίλειος Τυμπανίδης

Φυσικομαθηματικός - Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Τμήματος
Email: edu@e-du.gr
Phone: 2310748751

Ελισάβετ Μαζμανίδου

Γραμματεία - Λογιστήριο

Ελισάβετ Μαζμανίδου

Γραμματεία - Λογιστήριο
Email: hlekfron@e-du.gr
Phone: 2310748751

Φωτεινή Γεράκη

Γραμματεία - Λογιστήριο

Φωτεινή Γεράκη

Γραμματεία - Λογιστήριο
Email:
Phone: 2310748751

Μαίρη Γεωρνά

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Μαίρη Γεωρνά

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Email:
Phone: 2310748751

Έφη Κεκέρη

Φιλόλογος

Έφη Κεκέρη

Φιλόλογος
Email:
Phone: 2310748751

Δήμος Τσατάλης

Φυσικός

Δήμος Τσατάλης

Φυσικός
Email:
Phone: 2310748751