Δείτε το Ηλεκτρονικό Φροντιστήριο σε μεγαλύτερο χάρτη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ηλεκτρονικό Φροντιστήριο Α.Ε.
Φιλιππουπόλεως 71 Τ.Κ. 561 23, Αμπελόκηποι - Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 748 751, 2310 748 761,
Fax: 2310 748 761
email: info@e-du.gr, sales@e-du.gr, support@e-du.gr