Αρχαία

  • Μετάφραση – Νόημα – Γλωσσικά σχόλια (Μετάφραση, νόημα & γλωσσικά σχόλια κειμένου)
  • Γραμματική - Συντακτικό (Γραμματική & συντακτικό από το βιβλίο μαθητή)
  • Λεξιλογικά - Ετυμολογικά (Λεξιλογικά – ετυμολογικά από το βιβλίο μαθητή)
  • Ερωτήσεις Κειμένου (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κειμένου από το βιβλίο μαθητή)
  • Ασκήσεις  (Σκεπτικό των ασκήσεων από το βιβλίο μαθητή)
  • Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού-λάθους, οδηγίες και θεωρία)
  • Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού-λάθους, οδηγίες και θεωρία)
  • Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου - Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες & θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα) 
                                  Όλες οι εργασίες διδάσκονται με ήχο και κίνηση