Γλώσσα

  • Τι θα διδαχθούμε στην ενότητα αυτή (Διδασκαλία της θεωρίας - γραμματική, συντακτικό - από το βιβλίο μαθητή)
  • Εργασίες Κειμένου (Περίληψη, νόημα του κειμένου – Σχολιασμός εικόνας και τίτλου – Βιογραφία συγγραφέα)
  • Ερωτήσεις - Ασκήσεις (Αιτιολόγηση των ερωτήσεων & ασκήσεων από το βιβλίο μαθητή)
  • Ερωτήσεις - Ασκήσεις Τετραδίου Εργασιών (Αιτιολόγηση των ερωτήσεων & ασκήσεων από το αντίστοιχο τετράδιο)
  • Εργασίες από το Ανθολόγιο (Ανάπτυξη εργασιών του βιβλίου μαθητή από το ανθολόγιο)
  • Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού-λάθους, οδηγίες και θεωρία)
                           Όλες οι εργασίες διδάσκονται με ήχο και κίνηση